SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13592+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13592+A1


Označenie: STN EN 13592+A1 zrušená
Slovenský názov: Plastové vrecia na zber domového odpadu. Typy, požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Plastics sacks for household waste collection. Types, requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2008
Dátum zrušenia: 1. 8. 2017
Jazyk: SK
ICS: 13.030.40, 55.080
Triediaci znak: 77 1411
Úroveň zapracovania: idt EN 13592:2003+A1:2007
Vestník: 12/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13592:2017-08 (77 1411)
Nahradené normy: STN EN 13592:2004-06 (77 1411)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje všeobecné charakteristiky, skúšobné metódy a požiadavky na vrecia vyrobené z fólií z plastov, ktoré sa používajú na zber domového odpadu.Obsah normy STN EN 13592+A1
Predhovor 4
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Označenie 6
5 Rozmery 7
6 Požiadavky 7
7 Odber vzoriek 8
8 Kondicionovanie na skúšky 8
9 Skúšobné metódy 9
10 Označovanie 17
Príloha A (informatívna) – Typy vriec 18
Príloha B (normatívna) – Odber vzoriek 19
Literatúra 20