SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 7507
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 7507Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 7507
Slovenský názov: Projektovanie cestných tunelov
Anglický názov: Design of road tunnels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.060
Triediaci znak: 73 7507
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 7507:2001-06
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na projektovanie nových tunelov na cestných a miestnych komunikáciách (STN 73 6100).Obsah normy STN 73 7507
Predhovor 2
1 Všeobecne 6
1.1 Predmet normy 6
1.2 Termíny a definície 6
1.3 Druhy cestných tunelov 7
1.4 Značky 8
2 Zásady projektovania 8
2.1 Etapy projektovania 8
2.2 Dokumentácie 9
2.3 Geologický a hydrogeologický prieskum 9
2.4 Geotechnický monitoring 10
2.5 Ochrana životného prostredia 10
2.6 Prevádzka a údržba 11
3 Bezpečnosť 12
3.1 Bezpečnostný koncept 12
3.2 Ohrozenia a riziká 12
3.3 Opatrenia na zamedzenie alebo zníženie rizika 12
3.4 Bezpečnostná dokumentácia 13
4 Stavebné riešenie 14
4.1 Navrhovanie trasy v tuneli 14
4.2 Konštrukcia tunela 21
4.3 Vozovka a chodníky 24
4.4 Ochrana tunela pred podzemnou a povrchovou vodou 24
4.5 Odvodnenie tunela 25
4.6 Bezpečnostné stavebné prvky 27
4.7 Časti stavby súvisiace s tunelom 30
5 Technologické vybavenie tunelov 31
5.1 Všeobecne 31
5.2 Dopravný systém 31
5.3 Osvetlenie tunela 32
5.4 Vetranie tunela 33
5.5 Riadiace centrum 34
5.6 Monitorovacie systémy 34
5.7 Komunikačné systémy 35
5.8 Zásobovanie elektrickou energiou 35
Literatúra 37