SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1151-2/AC
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1151-2/AC


Označenie: STN EN 1151-2/AC zrušená
Slovenský názov: Čerpadlá. Hydrodynamické čerpadlá. Obehové čerpadlá s menovitým elektrickým príkonom do 200 W pre vykurovacie systémy a pre systémy na prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Časť 2: Skúšobný predpis na meranie hluku prenášaného konštrukciou a kvapalinou
Anglický názov: Pumps. Rotodynamic pumps. Circulation pumps having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations. Part 2: Noise test code (vibro-acoustics) for measuring structure- and fluid-borne noise
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2008
Dátum zrušenia: 1. 6. 2015
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 11 3150
Úroveň zapracovania: idt EN 1151-2:2006/AC:2007
Vestník: 02/08
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 16644:2015-06 (11 3151)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1151 špecifikuje skúšobný predpis na vibroakustický opis obehových čerpadiel, ako sa definuje v EN 1151-1, a obmedzuje sa na obehové čerpadlá so závitovým pripojením 11 palca. Skúšob-ný predpis zahŕňa skúšobnú stolicu, meraciu metódu a skúšobné podmienky.