SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 302 194-2 V1.1.2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 302 194-2 V1.1.2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 194-2 V1.1.2
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar používaný na vnútrozemských vodných trasách. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Navigation radar used on inland waterways; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 47.020.70
Triediaci znak: 87 2194
Úroveň zapracovania: idt EN 302 194-2 V1.1.2:2007
Vestník: 01/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 2/14, 12/10, 9/12, 5/10, 9/11,
Nariadenie vlády: 443/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: