SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-6
Slovenský názov: Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby
Anglický názov: Eurocode 1:Actions on structures.Part 1-6:General actions.Actions during execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-6:2005
Vestník: 02/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 09/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena *NA/1 V 03/10, Oprava *AC2 V 01/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-6:2005-12 (73 0035), STN P ENV 1991-2-6:2003-07 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-6 poskytuje princípy a všeobecné pravidlá na určenie zaťažení, ktoré sa uvažujú počas zhotovovania budov a inžinierskych stavieb.Obsah normy STN EN 1991-1-6
Predhovor 8
Vznik a vývoj programu eurokódov 8
Úloha a oblasť používania eurokódov 9
Národné normy preberajúce eurokódy 9
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 10
Doplnkové informácie špecifické pre EN 1991-1-6 10
Národná príloha 10
Kapitola 1 Všeobecne 12
1.1 Predmet normy 12
1.2 Normatívne odkazy 12
1.3 Predpoklady 13
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 13
1.5 Termíny a definície 13
1.5.1 Všeobecne 13
1.5.2 Doplňujúce termíny a definície špecifické pre túto normu 13
1.6 Značky 13
Kapitola 2 Klasifikácia zaťažení 14
2.1 Všeobecne 14
2.2 Zaťaženia od výstavby 15
Kapitola 3 Návrhové situácie a medzné stavy 16
3.1 Všeobecne – identifikácia návrhových situácií 16
3.2 Medzné stavy únosnosti 18
3.3 Medzné stavy používateľnosti 18
Kapitola 4 Reprezentácia zaťažení 19
4.1 Všeobecne 19
4.2 Zaťaženia nosných a nenosných prvkov počas manipulácie 19
4.3 Geotechnické zaťaženia 19
4.4 Zaťaženia spôsobené predpínaním 20
4.5 Vopred zavedené pretvorenia 20
4.6 Teplota, zmrašťovanie, účinky hydratácie 20
4.7 Zaťaženie vetrom 20
4.8 Zaťaženie snehom 21
4.9 Zaťaženia zapríčinené vodou 21
4.10 Zaťaženie spôsobené námrazou 22
4.11 Zaťaženia od výstavby 23
4.11.1 Všeobecne 23
4.11.2 Zaťaženia od výstavby pri liatí betónu 25
4.12 Mimoriadne zaťaženia 25
4.13 Seizmické zaťaženia 26
Príloha A1 (normatívna) – Doplnkové pravidlá pre budovy 27
A1.1 Medzné stavy únosnosti 27
A1.2 Medzné stavy používateľnosti 27
A1.3 Vodorovné zaťaženia 27
Príloha A2 (normatívna) – Doplnkové pravidlá pre mosty 28
A2.1 Medzné stavy únosnosti 28
A2.2 Medzné stavy používateľnosti 28
A2.3 Návrhové hodnoty priehybov 28
A2.4 Zaťaženie snehom 28
A2.5 Zaťaženia od výstavby 29
Príloha B (informatívna) – Zaťaženia konštrukcií počas zmeny, rekonštrukcie alebo búrania 30
Literatúra 31