SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13138-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13138-2


Označenie: STN EN 13138-2 zrušená
Slovenský názov: Nadnášacie pomôcky na vyučovanie plávania. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na nadnášacie pomôcky, ktoré sa pri výcviku držia
Anglický názov: Buoyant aids for swimming instruction. Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2008
Dátum zrušenia: 1. 5. 2015
Jazyk: SK
ICS: 13.340.70
Triediaci znak: 83 2867
Úroveň zapracovania: idt EN 13138-2:2007
Vestník: 03/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13138-2:2015-05 (83 2867)
Nahradené normy: STN EN 13138-2:2004-05 (83 2867)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje bezpečnostné požiadavky na konštrukciu, funkčnosť, veľkosti a označovanie nadnášacích pomôcok, ktoré sú určené na pomoc používateľovi pri pohyboch v prvých fázach kontaktu s vodou, pri vyučovaní plávania, alebo pri učení niektorých plaveckých pohybov.Obsah normy STN EN 13138-2
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Klasifikácia 9
4.1 Všeobecne 9
5 Bezpečnostné požiadavky 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Vztlak 9
5.3 Bezpečnosť zhotovenia 10
5.4 Materiály - mechanické vlastnosti 10
5.5 Materiály a označovanie – chemické vlastnosti 11
6 Skúšobné metódy 11
6.1 Rozšírené kondicionovanie 11
6.2 Skúšanie 12
7 Varovné upozornenia a označovanie 12
7.1 Všeobecne 12
7.2 Varovné upozornenia a označenia na výrobku 12
7.3 Informácie dodávané výrobcom 12
7.4 Informácie pre spotrebiteľa pri predaji 13
Príloha A (normatívna) – Skúšanie odolnosti označenia proti slinám 14
Príloha B (normatívna) – Skúšanie účinnosti spätných ventilov nafukovacích nadnášacích pomôcok 15
Príloha C (normatívna) – Postup skúšania pevnosti švov a odolnosti proti opotrebovaniu
nafukovacích nadnášacích pomôcok 16
Príloha D (normatívna) – Postup skúšania odolnosti proti prepichnutiu nafukovacích
nadnášacích pomôcok 17
Príloha E (normatívna) – Postup hodnotenia nastaviteľnosti, zachovania funkčnosti, hrán,
rohov a hrotov skúšobnou komisiou 18
E.1 Všeobecne 18
E.2 Hodnotenie rizík 18
E.3 Nové zhodnotenie návodov dodávaných s nadnášacou pomôckou 18
Príloha F (informatívna) – Podstatné technické zmeny medzi týmto dokumentom
a predchádzajúcim vydaním EN 13138-2: 2002 19
Literatúra 20