SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13231-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13231-2


Označenie: STN EN 13231-2 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Železničný zvršok. Preberanie prác. Časť 2: Práce na koľaji so štrkovým lôžkom. Výhybky a koľajové križovatky
Anglický názov: Railway applications. Track. Acceptance of works. Part 2: Works on ballasted track - Switches and crossings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2008
Dátum zrušenia: 1. 6. 2014
Jazyk: SK
ICS: 45.080
Triediaci znak: 73 6316
Úroveň zapracovania: idt EN 13231-2:2006
Vestník: 02/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13231-1:2013-10 (73 6316)
Nahradené normy: STN EN 13231-2:2006-11 (73 6316)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky a odchýlky na preberanie prác vo výhybkách a koľajových križovatkách (takisto sú zahrnuté práce na dilatačnom zariadení) so štrkovým lôžkom rozchodu koľaje 1435 mm a väčším.Obsah normy STN EN 13231-2
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Preberanie prác vo výhybkách a koľajových križovatkách 6
4.1 Všeobecne 6
4.2 Termín prebratia 6
4.3 Kontroly a merania pri preberaní 7
4.4 Podklady na preberanie 7
4.5 Relatívna geometria koľaje 8
4.5.1 Odchýlky 8
4.5.2 Parametre 10
4.6 Absolútna poloha koľaje 11
4.6.1 Povolené odchýlky pre absolútnu výškovú polohu koľaje 11
4.6.2 Povolené odchýlky pre smerovú polohu koľaje 11
4.7 Ďalšie parametre a ich preskúšanie 11
4.7.1 Vzdialenosť medzi vodiacimi hranami prídržnice 11
4.7.2 Kolmosť jazyka 11
4.7.3 Poloha jazyka k opornici výhybky 11
4.7.4 Pozdĺžna výška výhybky a koľajovej križovatky k projektovanej polohe 11
4.7.5 Absolútna výšková poloha výhybky a koľajovej križovatky k projektovanej polohe 11
4.7.6 Absolútna smerová poloha výhybky a koľajovej križovatky k projektovanej polohe 11
4.7.7 Kontrola hlavných odsadení 11
4.7.8 Poloha podvalu vo výhybke 12
4.7.9 Nedostatočné podbitie podvalov vo výhybkách 12
4.7.10 Upevnenia koľajníc 12
4.7.11 Zvary 12
4.7.12 Styky s koľajnicovými spojkami 12
4.7.13 Izolované styky 12
4.7.14 Funkčné preskúšanie 12
4.7.15 Dilatačné zariadenia 12
4.8 Prevzatie zodpovednosti a preberací protokol 12
4.9 Záruka 12
Príloha A (informatívna) – Zodpovednosť za prebratie 13
Príloha B (informatívna) – Vzor preberacieho protokolu 14