SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15337
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15337


Označenie: STN EN 15337 zrušená
Slovenský názov: Lepidlá. Stanovenie šmykovej pevnosti anaeróbnych lepidiel použitím telesa typu čap-prstenec (mod ISO 10123: 1990)
Anglický názov: Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens (ISO 10123:1990 modified)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2008
Dátum zrušenia: 1. 12. 2019
Jazyk: EN
ICS: 83.180
Triediaci znak: 66 8680
Úroveň zapracovania: idt EN 15337:2007
Vestník: 02/08
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 10123:2019-12 (66 8680)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: