SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61937-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61937-2


Označenie: STN EN 61937-2 zrušená
Slovenský názov: Digitálny zvuk. Rozhranie pre nelineárne zvukové bitové toky kódované PCM používajúce IEC 60958. Časť 2: Informačná skupina
Anglický názov: Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 2: Burst-info
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2008
Dátum zrušenia: 1. 3. 2020
Jazyk: EN
ICS: 33.160.30
Triediaci znak: 36 7552
Úroveň zapracovania: idt IEC 61937-2:2007, idt EN 61937-2:2007
Vestník: 04/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena A1 V 05/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 61937-2:2004-05 (36 7552)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: