Tlačiť

STN 73 2901


Označenie: STN 73 2901 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
Anglický názov: Performance of External thermal insulation composite system (ETICS)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2008
Dátum zrušenia: 1. 9. 2015
Jazyk: SK
ICS: 91.100.60
Triediaci znak: 73 2901
Úroveň zapracovania: mod ČSN 73 2901:2005
Vestník: 04/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 08/12
Nahradzujúce normy: STN 73 2901:2015-09
Nahradené normy: STN 73 0551:1999-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu (EPS) alebo na báze minerálnej vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré výrobca dodáva ako ucelený systém.Obsah normy STN 73 2901
Predhovor 3
1 Predmet normy 5
2 Termíny, definície a skratky 5
2.1 Termíny a definície 5
2.2 Skratky 7
3 Všeobecne 7
4 Príprava podkladu pre ETICS 8
4.1 Požiadavky na podklad 8
4.2 Posudzovanie a overovanie podkladu 9
4.3 Príprava podkladu 9
5 Lepenie tepelnoizolačných dosiek 10
6 Kotvenie rozpernými kotvami 13
7 Zhotovovanie výstužnej vrstvy 14
8 Zhotovovanie konečnej povrchovej úpravy 15
9 Doprava, skladovanie, odpad 16
10 Kontrola zhotovovania 16
10.1 Všeobecne 16
10.2 Uskutočňovanie kontrolnej činnosti 17
11 Používanie a údržba ETICS 18
Príloha A (informatívna) – Odporúčaný obsah dokumentácie na prípravu a zhotovenie ETICS 19
A.1 Dokumentácia ETICS 19
A.2 Projektová dokumentácia 19
A.3 Stavebná dokumentácia 20