SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 6707-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 6707-1


Označenie: STN ISO 6707-1 zrušená
Slovenský názov: Pozemné a inžinierske stavby. Slovník. Časť 1: Všeobecné termíny
Anglický názov: Building and civil engineering. Vocabulary. Part 1: General terms
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia: 1. 4. 2020
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 01.040.93, 91.010.01, 93.010
Triediaci znak: 73 0000
Úroveň zapracovania: idt ISO 6707-1:2004
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO 6707 definuje všeobecné termíny s cieľom zaviesť terminológiu použiteľnú v pozemných a inžinierskych stavbách.Obsah normy STN ISO 6707-1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Štruktúra slovníka 6
3 Druhy pozemných a inžinierskych stavieb 6
3.1 Základné termíny 6
3.2 Inžinierske stavby 7
3.3 Inžinierske stavby – dopravné stavby 12
3.4 Budovy, pozemné stavby 21
4 Priestory 23
4.1 Základné termíny 23
4.2 Priestory jednotlivých častí budov 24
4.3 Funkčné priestory 26
4.4 Priestory súvisiace s komunikáciami a pohybom 28
5 Časti pozemných a inžinierskych stavieb 31
5.1 Nosné časti 31
5.2 Deliace a ohraničujúce časti 43
5.3 Otvory a výplne otvorov 52
5.4 Rozvody, armatúry a príslušenstvo 58
5.5 Ďalšie časti 66
6 Materiály 77
6.1 Základné termíny 77
6.2 Zemina a kameň 80
6.3 Drevo a rezivo 80
6.4 Funkčné materiály 85
7 Činnosti, dokumentácia a vybavenie .......................... 91
7.1 Činnosti 91
7.2 Dokumentácia 98
7.3 Vybavenie 100
8 Účastníci výstavby a používatelia stavieb ........................ 103
9 Charakteristiky a funkčné vlastnosti 104
9.1 Základné termíny 104
9.2 Veľkosť a rozmery 106
9.3 Funkčné vlastnosti 110
9.4 Skúšobné vlastnosti 120
10 Prostredie a územné plánovanie 121
Príloha A (informatívna) – Synonymá a pravopisné varianty používané vo Veľkej Británii/
Spojenom kráľovstve (GB) 125
Príloha B (informatívna) – Abecedný register synoným používaných v USA 127
Anglický abecedný register 135
Slovenský abecedný register 150