SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14389-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14389-1


Označenie: STN EN 14389-1 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Metódy hodnotenia dlhodobej účinnosti. Časť 1: Akustické vlastnosti
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Procedures for assessing long term performance. Part 1: Acoustical characteristics
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum zrušenia: 1. 10. 2015
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6043
Úroveň zapracovania: idt EN 14389-1:2007
Vestník: 05/08
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14389-1:2015-10 (73 6043)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma definuje prostriedky na vyhodnotenie akustickej trvanlivosti zariadení na zníženie hluku z cestnej dopravy.Obsah normy STN EN 14389-1
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
3.1 Konštrukčné prvky 7
3.2 Akustické prvky 7
4 Požiadavky 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Deklarácia očakávanej trvanlivosti akustickej účinnosti 8
4.3 Hodnotenie aktuálnej akustickej trvanlivosti popisnými metódami 9
4.4 Hodnotenie aktuálnej akustickej trvanlivosti vykonaním skúšok in situ 9
5 Správa 9
5.1 Požiadavky na správu 9
5.2 Deklarácia očakávanej akustickej trvanlivosti 10
5.3 Hodnotenie aktuálnej akustickej trvanlivosti popisnými metódami 10
5.4 Hodnotenie aktuálnej akustickej trvanlivosti vykonaním skúšok in situ 10
6 Účinnosť neurčená (možnosť) 10
Literatúra 11