Tlačiť

STN EN 15459


Označenie: STN EN 15459 zrušená
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Ekonomické hodnotenie energetických systémov
Anglický názov: Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum zrušenia: 1. 4. 2009
Jazyk: EN
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 06 0004
Úroveň zapracovania: idt EN 15459:2007
Vestník: 05/08
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15459:2009-04 (06 0004)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: