Tlačiť

STN EN 1864Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1864
Slovenský názov: Lode pre vnútrozemskú plavbu. Kormidlo a riadiace stanovištia. Typy, bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Inland navigation vessels - Wheelhouse - Ergonomic and safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 47.020.50, 47.060
Triediaci znak: 32 3513
Úroveň zapracovania: idt EN 1864:2008
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1864:1999-12 (32 3513)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: