Tlačiť

STN EN 378-3


Označenie: STN EN 378-3 zrušená
Slovenský názov: Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu
Anglický názov: Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Part 3: Installation site and personal protection
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia: 1. 9. 2012
Jazyk: SK
ICS: 27.080, 27.200
Triediaci znak: 14 0647
Úroveň zapracovania: idt EN 378-3:2008
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 378-3+A1:2012-09 (14 0647)
Nahradené normy: STN EN 378-3:2001-09 (14 0647)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 3 platí na miesto inštalácie (priestor medzi zariadeniami, obsluhu a nevyhnutné osobné ochranné prostriedky).Obsah normy STN EN 378-3
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Umiestnenie chladiaceho zariadenia 7
5 Strojovne 8
6 Elektroinštalácia 13
7 Bezpečnostné poplachové zariadenia 13
8 Detektory 14
9 Pokyny, príručka a upozornenia 15
10 Zdroje tepla a dočasne vysoké teploty 16
Príloha A (informatívna) – Osobné ochranné prostriedky 17
Literatúra 19