SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 62
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 62Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 62
Slovenský názov: Plasty. Stanovenie absorpcie vody (ISO 62: 2008)
Anglický názov: Plastics. Determination of water absorption (ISO 62:2008)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 83.080.01
Triediaci znak: 64 0112
Úroveň zapracovania: idt ISO 62:2008, idt EN ISO 62:2008
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 62:2001-02 (64 0112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma opisuje postup stanovenia vlhkostných absorpčných vlastností naprieč hrúbkou plochých alebo zakrivených tuhých plastov.Obsah normy STN EN ISO 62
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Podstata skúšky 6
4 Skúšobné zariadenia 6
5 Skúšobné telesá 7
5.1 Všeobecne 7
5.2 Skúšobné telesá v tvare štvorca pre homogénne plasty 7
5.3 Skúšobné telesá z vystužených plastov ovplyvnené anizotropnými difúznymi efektmi 7
5.4 Skúšobné telesá v tvare rúrky 8
5.5 Skúšobné telesá v tvare tyčinky 8
5.6 Skúšobné telesá odrezané z hotových výrobkov, vytláčaných zmesí, dosiek alebo laminátov 8
6 Skúšobné podmienky a postupy 8
6.1 Všeobecne 8
6.2 Všeobecné podmienky 8
6.3 Metóda 1: Stanovenie množstva vody absorbovanej po ponorení do vody pri teplote 23 °C 9
6.4 Metóda 2: Stanovenie množstva vody absorbovanej po ponorení do vriacej vody 9
6.5 Metóda 3: Stanovenie úbytku látok rozpustných vo vode počas ponorenia 10
6.6 Metóda 4: Stanovenie množstva vody absorbovanej po vystavení účinku 50 % relatívnej vlhkosti 10
7 Vyjadrovanie výsledkov 10
7.1 Hmotnosť absorbovanej vody v percentách 10
7.2 Stanovenie obsahu vody pri nasýtení a stanovenie difúzneho koeficienta vody podľa
Fickových zákonov 11
8 Zhodnosť 12
9 Protokol o skúške 12
Príloha A (informatívna) – Vzájomný vzťah medzi absorpciou vody skúšobnými telesami
a Fickovými difúznymi zákonmi 13
Príloha B (informatívna) – Údaje o zhodnosti 15
Literatúra 18