SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 15628
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 15628


Označenie: TNI CEN/TR 15628 zrušená
Slovenský názov: Údržba. Kvalifikácia pracovníkov údržby
Anglický názov: Maintenance. Qualification of Maintenance personnel
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2008
Dátum zrušenia: 1. 2. 2015
Jazyk: SK
ICS: 03.100.30
Triediaci znak: 95 0105
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 15628:2007
Vestník: 08/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15628:2015-02 (95 0105)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmet tohto dokumentu je správa o súčasnej situácii v oblasti definovania úrovní kvalifikovanosti pracovníkov pôsobiacich v údržbe a požadovaných úrovní vedomostí, aby zodpovedali vykonávaniu tejto kvalifikácie.Obsah normy TNI CEN/TR 15628
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet dokumentu 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Tri úrovne kvalifikovanosti pre kvalifikáciu pracovníkov údržby 6
5 Tri úrovne požadovaných vedomostí 6
5.1 Všeobecne 6
5.2 Všeobecná kvalifikovanosť pre tri úrovne 7
5.3 Zodpovednosť a kvalifikovanosť pre tri úrovne 10
6 Vytvorenie štruktúrovaného programu kvalifikácie 13
Príloha A (informatívna) – Požiadavky na kvalifikovanosť a zodpovednosť európskeho experta
v riadení údržby (ako ich zostavila EFNMS) 14
A.1 Zdôvodnenie 14
A.2 Minimálne požiadavky na vedomosti 14
A.2.1 Všeobecne 14
A.2.2 Tri úrovne vedomostí 15
A.2.3 Detailná špecifikácia 15
Príloha B (informatívna) – Požiadavky na kvalifikovanosť a zodpovednosť európskeho špecialistu
v dozore údržby (ako ich zostavila EFNMS) 22
B.1 Zdôvodnenie 22
B.2 Požiadavky na kvalifikovanosť a zodpovednosť 22
B.2.1 Všeobecne 22
B.2.2 Označovanie úrovní kvalifikovanosti a zodpovednosti 23
B.2.3 Pracovné úlohy špecialistu v dozore údržby 23
Príloha C (informatívna) – Špecifikácia požiadaviek na európskeho technika špecialistu údržby
(ako ich zostavila EFNMS) 26
C.1 Úvod 26
C.2 Požiadavky 26
C.2.1 Všeobecná kvalifikovanosť a zodpovednosť 26
C.2.2 Kvalifikovanosť vo vzťahu k úlohám 30
Literatúra 35