SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12899-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12899-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12899-2
Slovenský názov: Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 2: Výstražné dopravné majáčiky (VDM)
Anglický názov: Fixed, vertical road traffic signs. Part 2: Transilluminated traffic bollards (TTB)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7021
Úroveň zapracovania: idt EN 12899-2:2007
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 2 normy EN 12899 určuje požiadavky vrátane uchytenia na nové výstražné dopravné majáčiky (VDM), ktoré môžu zahŕňať dopravné značky (VDM typu 1) alebo môžu niesť dopravné značky (VDM typu 2), pri používaní v prostredí cestnej premávky.Obsah normy STN EN 12899-2
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny, definície, značky a skratky 7
4 Všeobecné údaje 8
4.1 Tvar 8
4.2 Vizuálne požiadavky 10
4.3 Fyzikálne požiadavky 11
5 Skúšobné metódy 12
5.1 Skúšobné podmienky 12
5.2 Skúšobné vzorky 13
5.3 Príprava skúšobných vzoriek a skúšobných panelov 13
5.4 Chromatickosť vo dne a koeficient jasu – neretroreflexné materiály 13
5.5 Chromatickosť vo dne a koeficient jasu – retroreflexné materiály 13
5.6 Skúška odchýlky 13
6 Označovanie, etiketovanie a informácie o produkte 16
6.1 Označovania a etiketovanie 16
6.2 Údaje o výrobku 16
7 Vyhodnotenie zhody 16
8 Nebezpečné materiály 16
Príloha A (informatívna) – Zobrazenie typov VDM 17
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa základných ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 18