SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12899-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12899-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12899-3
Slovenský názov: Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky
Anglický názov: Fixed, vertical road traffic signs. Part 3: Delineator posts and retroreflectors
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7021
Úroveň zapracovania: idt EN 12899-3:2007
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 3 EN 12899 špecifikuje požiadavky na nové smerové stĺpiky a na nové odrazky ako samostatné výrobky alebo kombinované spolu na používanie na cestách.Obsah normy STN EN 12899-3
Predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny, definície, značky a skratky 9
4 Rozmery a tolerancie 10
5 Typy smerových stĺpikov a odraziek 10
5.1 Typy smerových stĺpikov 10
5.2 Typy odraziek 10
6 Funkčné požiadavky 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Upevnenie odraziek na smerových stĺpikoch 10
6.3 Vizuálne požiadavky 10
6.4 Fyzikálne požiadavky 13
7 Skúšobné podmienky 14
7.1 Skúšobné podmienky 14
7.2 Skúšané výrobky 14
7.3 Skúšky vizuálnych funkčných požiadaviek 14
7.4 Skúšky fyzikálnych funkčných požiadaviek 14
8 Označovanie, etiketovanie a informácie o výrobku 17
8.1 Dokončené smerové stĺpiky, iba smerové stĺpiky alebo iba stabilné odrazky 17
8.2 Komponenty 17
9 Preukazovanie zhody 17
10 Nebezpečné látky 18
Príloha ZA (informatívna) - Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa základných ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 19
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 19
ZA.2 Postup preukazovania zhody smerových stĺpikov a stabilných odraziek 23
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 24