SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12899-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12899-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12899-4
Slovenský názov: Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 4: Vnútropodniková kontrola výroby
Anglický názov: Fixed, vertical road traffic signs. Part 4: Factory production control
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7021
Úroveň zapracovania: idt EN 12899-4:2007
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 12899 opisuje požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby (Factory Production Control - FPC) výrobkov, ktorými sa zaoberajú časti 1, 2 a 3 STN EN 12899.Obsah normy STN EN 12899-4
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny, definície, značky a skratky 6
4 Požiadavky na systém 6
4.1 Všeobecne 6
4.2 Systém kontroly výroby 7
4.3 Záznamy 12
4.4 Zaobchádzanie s nezhodnými výrobkami 12
4.5 Sledovateľnosť a označovanie 12
4.6 Pracovníci 12
4.7 Vybavenie 12
4.8 Navrhovanie 13
4.9 Základné materiály a komponenty 13
4.10 Kontroly a skúšky počas výroby 13
4.11 Manipulácia, skladovanie a balenie 13
5 Výsledné skúšanie kvality 13
Príloha A (informatívna) – Príklady skúšobných formulárov na zapísanie
výsledkov preukázania zhody 14
Literatúra 15