SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 1591-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 1591-4


Označenie: STN P CEN/TS 1591-4 zrušená
Slovenský názov: Príruby a ich spoje. Pravidlá výpočtu kruhových tesnení prírubových spojov. Časť 4: Kvalifikácia personálu spôsobilého na zostavenie usporiadania skrutkových spojov na zariadeniach podľa smernice o tlakových zariadeniach
Anglický názov: Flanges and their joints. Design rules for gasketed circular flange connections. Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of bolted joints fitted to equipment subject to the Pressure Equipment Directive
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2008
Dátum zrušenia: 1. 2. 2014
Jazyk: SK
ICS: 23.040.60
Triediaci znak: 13 1561
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 1591-4:2007
Vestník: 07/08
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1591-4:2014-02 (13 1561)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska technická špecifikácia stanovuje postup školenia a posudzovania spôsobilosti osôb, ktoré demontujú, montujú a uťahujú skrutkové spoje na zariadeniach, ktoré sú predmetom smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES (PED) a ktoré sú predmetom tejto technickej špecifikácie nazvanej PED.Obsah normy STN P CEN/TS 1591-4
Predhovor 5
1 Predmet technickej špecifikácie 5
1.1 Všeobecne 5
1.2 Požiadavky na spôsobilosť 5
1.3 Platnosť technickej špecifikácie 5
1.4 Systém manažérstva kvality 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Cieľ technickej špecifikácie 6
5 Miesto školenia 7
6 Študijný plán školenia 7
6.1 Všeobecne 7
6.2 Všeobecná znalosť 7
6.3 Osobitná znalosť 8
7 Štruktúra školenia 8
8 Vhodnosť postupov a pracovných pokynov 9
9 Efektívnosť školenia 9
10 Skúsenosť na pracovisku 9
11 Posudzovanie spôsobilosti 9
11.1 Všeobecne 9
11.2 Metóda posudzovania 10
12 Kvalifikácia skúšajúceho 10
13 Manažment spôsobilosti 10
Literatúra 11