SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15423
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15423Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15423
Slovenský názov: Vetranie budov. Požiarna ochrana systémov rozvodu vzduchu v budovách
Anglický názov: Ventilation for buildings. Fire precautions for air distribution systems in buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.140.30
Triediaci znak: 12 0504
Úroveň zapracovania: idt EN 15423:2008
Vestník: 10/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma poskytuje projektantom systémov, realizátorom inštalácií systémov a tímom na uvádzanie do prevádzky a na prevádzku návod na použitie ochranných opatrení v systémoch pre rozvod vzduchu vrátane systémov s dvojakým účelom použitia vetrania a odvodu dymu v budovách na zabránenie vzniku a šírenia požiarov, dymu a iných vedľajších produktov horenia.Obsah normy STN EN 15423
Predhovor 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Systém rozvodu vzduchu 10
4.1 Všeobecné požiadavky 10
4.2 Konštrukčné vyhotovenie systémov rozvodu vzduchu 10
4.3 Inštalácia 10
5 Požiadavky na súčasti, ktoré sú určené pre požiarnu ochranu 11
5.1 Všeobecne 11
5.2 Privádzacie a odvádzacie žalúzie 11
5.3 Ventilátory 11
5.4 Regulačné klapky 13
5.5 Vzduchovody 13
5.6 Požiarne a dymové klapky 14
5.7 Výustky 15
5.8 Závesy a podpery 15
5.9 Tvarovky vzduchovodov 15
5.10 Regulačné zariadenia 16
5.11 Káble a spoje 16
5.12 Vetracie zariadenia 16
5.13 Filtre vzduchu 17
5.14 Tlmiče hluku 18
5.15 Výmenníky tepla 18
6 Uvedenie do prevádzky a údržba systémov rozvodu vzduchu 18
7 Značenie, štítkovanie a informácie o výrobkoch 19
Príloha A (normatívna) – Kontrolný zoznam pre súčasti 20
Príloha B (normatívna) – Zoznam súčastí/vlastností a súvisiacich európskych noriem 22
Príloha C (normatívna) – Údržba požiarnych klapiek a dymových klapiek 24
Literatúra 26