SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1028-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1028-1+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1028-1+A1
Slovenský názov: Požiarne čerpadlá. Požiarne odstredivé čerpadlá so zavodňovacím zariadením. Časť 1: Triedenie. Všeobecné bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Fire-fighting pumps. Fire-fighting centrifugal pumps with primer. Part 1: Classification. General and safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.10
Triediaci znak: 92 0615
Úroveň zapracovania: idt EN 1028-1:2002+A1:2008
Vestník: 12/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1028-1:2004-05 (92 0615)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre požiarne odstredivé čerpadlá so zavodňovacím zariadením jeho nasávacieho potrubia dodávané samostatne bez hnacieho pohonu a spojok.Obsah normy STN EN 1028-1+A1
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 11
3.1 Čerpadlá a ich použitie 11
3.2 Nasávacie výšky 12
3.3 Tlaky 12
3.4 Prietoky 13
3.5 Výkony 13
3.6 Rýchlosť otáčania 14
3.7 Účinnosť 14
3.8 Čas zavodnenia 14
4 Zoznam závažných ohrození 14
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo ochranné opatrenia 16
5.1 Všeobecne 16
5.2 Osobitné požiadavky 16
5.2.1 Mechanické ohrozenie 16
5.2.2 Elektrické ohrozenie 17
5.2.3 Tepelné ohrozenie 17
5.2.4 Ohrozenie vzniknuté zanedbaním ergonomických zásad pri konštruovaní strojov 18
5.2.5 Ohrozenie spôsobené chybnou a/alebo nesprávnou inštaláciou ochranných zariadení 18
6 Všeobecné požiadavky a požiadavky na vykonanie 19
6.1 Vyhotovenie 19
6.2 Materiály 19
6.3 Menovitý výtlačný tlak 19
6.4 Menovitý prietok čerpadla 19
6.5 Menovitá geodetická nasávacia výška 19
6.6 Uzatvárací tlak 19
6.7 Zavodňovacie zariadenie 20
6.8 Odvodnenie 20
6.9 Uzatváracie ventily a prípojky čerpadla 20
6.10 Vstupný filter čerpadla 20
6.11 Štartovanie pri nízkej teplote 20
6.12 Správanie pri veľmi nízkej teplote 20
6.13 Ovládacie prvky 20
6.14 Prídavné zariadenia 20
6.15 Zariadenia na ochranu čerpadla 21
6.16 Účinnosť 21
6.17 Garantované hodnoty 21
6.18 Špeciálne náradie 21
7 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení 21
8 Overovanie všeobecných požiadaviek a požiadaviek na vykonanie 21
9 Triedenie a označovanie skratkami (skrátené označovanie) 21
10 Označovanie 22
11 Informácie pre používateľa 23
11.1 Všeobecne 23
11.2 Signalizácia a výstražné zariadenie 23
11.3 Sprievodné dokumenty 23
11.3.1 Všeobecne 23
11.3.2 Obsah 23
11.4 Označovanie 26
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/79/ES" 27
!Príloha ZB (informatívna) –Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 27
Literatúra 28