SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13951+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13951+A1


Označenie: STN EN 13951+A1 zrušená
Slovenský názov: Čerpadlá na kvapaliny. Požiadavky na bezpečnosť. Potravinárske zariadenia. Konštrukčné predpisy na zaistenie hygienického používania (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Liquid pumps. Safety requirements. Agrifoodstuffs equipment; Design rules to ensure hygiene in use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2009
Dátum zrušenia: 1. 9. 2012
Jazyk: SK
ICS: 23.080, 67.260
Triediaci znak: 11 7510
Úroveň zapracovania: idt EN 13951:2003+A1:2008
Vestník: 12/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13951:2012-09 (11 7510)
Nahradené normy: STN EN 13951:2004-04 (11 7510)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa zaoberá osobitnými technickými požiadavkami na bezpečnosť na kvapalinové čerpadlá a čerpacie agregáty určené na prevádzku s potravinami.Obsah normy STN EN 13951+A1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Zoznam nebezpečenstiev 9
5 Hygiena: požiadavky na bezpečnosť a/alebo opatrenia 12
5.1 Materiály 12
5.2 Konštrukcia. Potravinové oblasti 13
5.3 Konštrukcia. Nepotravinové oblasti 17
5.4 Pomocné kvapaliny, zahlcovacie kvapaliny a mastivá 17
5.5 Ochranné kryty a plášte 18
5.6 Podpery 18
6 Overovanie splnenia hygienických opatrení 18
6.1 Prehliadka dokumentácie 18
6.2 Prehliadka zmontovaného čerpadla alebo čerpacieho agregátu 18
6.3 Materiály 18
6.4 Úroveň čistiteľnosti 18
6.5 Skúška drsnosti povrchu 19
7 Informácia na používanie 19
7.1 Všeobecne 19
7.2 Inštrukcie na používanie. Návod na používanie 19
Príloha A (informatívna) – Materiály v styku s potravinami (Predpisy EÚ) 20
A.1 Kovové materiály v styku s potravinami 20
A.2 Elastoméry v styku s potravinami 20
A.3 Plasty v styku s potravinami 20
Príloha B (informatívna) – Drsnosť povrchu 21
Príloha C (informatívna) – Zvyčajné konštrukčné postupy 22
Príloha D (informatívna) – Hygienické riziko v spojitosti s druhom nasávacieho a výtlačného hrdla
čerpadla 24
D.1 Príčiny vzniku nebezpečenstva 24
D.2 Kritériá vyžadujúce zohľadnenie 24
Príloha E (informatívna) – Hygienické riziko v spojitosti s voľbou systému tesnenia upchávok
hriadeľa a s charakteristickými vlastnosťami čerpaného produktu 25
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/79/ES" 26
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 27
Literatúra 28