SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 13688
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 13688Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 13688
Slovenský názov: Obaly. Materiálová recyklácia. Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie
Anglický názov: Packaging. Material recycling. Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.50, 55.020
Triediaci znak: 77 7011
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 13688:2008
Vestník: 01/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: TNI CR 13688:2002-10 (77 7011)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto správa uvádza niektoré príklady látok a materiálov, ktoré môžu spôsobiť trvalé problémy pri recyklačných činnostiach a je určená podporiť požiadavky pri posudzovaní uvedené v norme EN 13430.Obsah normy TNI CEN/TR 13688
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Definície 7
4 Recyklácia 7
5 Príklady materiálov 8
Literatúra 18