SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1550+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1550+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1550+A1
Slovenský názov: Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu obrobkových skľučovadiel (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Machine-tools safety. Safety requirements for the design and construction of work holding chucks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 25.060.20
Triediaci znak: 20 0800
Úroveň zapracovania: idt EN 1550:1997+A1:2008
Vestník: 01/09
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1550:2001-11 (20 0800)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky a opatrenia na odstránenie rizikových faktorov alebo na minimalizáciu rizikovosti obrobkových skľučovadiel definovaných v 3.1.Obsah normy STN EN 1550+A1
Predhovor .. 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Definície 6
4 Rizikové faktory 7
5 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia 8
6 Bezpečnostné informácie 9
!Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 11
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 12