SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6760
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6760Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6760
Slovenský názov: Kanalizácia v budovách
Anglický názov: Drainage systems inside buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.060.30, 91.140.80
Triediaci znak: 73 6760
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6760:1983-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie, uskutočňovanie, skúšanie a prevádzku gravitačných kanalizačných systémov vo všetkých druhoch budov.Obsah normy STN 73 6760
1 Predmet normy 7
2 Termíny a definície 8
3 Všeobecné požiadavky 12
4 Funkčné požiadavky na kanalizáciu v budovách 12
5 Podklady k navrhovaniu kanalizácie v budovách 13
5.1 Zariaďovacie predmety 13
5.2 Zápachové uzávery a uzávierky 13
5.3 Výpočet prietokov odpadových vôd 14
5.3.1 Výpočet prietoku splaškovej odpadovej vody 14
5.3.2 Výpočet prietoku zrážkovej vody 15
6 Návrh kanalizácie v budovách 16
6.1 Zásady navrhovania 16
6.2 Pripájacie potrubie 16
6.2.1 Dimenzovanie 16
6.2.2 Technické požiadavky na pripájacie potrubie 17
6.3 Odpadové potrubie 18
6.3.1 Odpadové potrubie splaškovej vody 18
6.3.1.1 Dimenzovanie 18
6.3.1.2 Technické požiadavky na odpadové potrubie splaškovej vody 19
6.3.2 Odpadové potrubie zrážkovej vody 19
6.3.2.1 Dimenzovanie 19
6.3.2.2 Technické požiadavky na odpadové potrubie zrážkovej vody 20
6.4 Vetracie potrubie 21
6.4.1 Vetranie pripájacieho potrubia a privzdušňovacie ventily 21
6.4.2 Vetranie odpadového potrubia a privzdušňovacie ventily 22
6.4.3 Technické požiadavky na vetracie potrubie 22
6.5 Zvodové potrubie 23
6.5.1 Dimenzovanie 23
6.5.2 Technické požiadavky na zvodové potrubie 24
7 Ochrana proti spätnému vzdutiu odpadovej vody 25
8 Čerpacie stanice odpadových vôd 26
9 Odkanalizovanie technologických zariadení 26
9.1 Odtokové potrubie 26
9.2 Nádrže na vodu v budovách 26
9.3 Chladiace a klimatizačné zariadenia 26
9.4 Kondenzáty 26

9.5 Odlučovače tukov, olejov rastlinného pôvodu a škrobu 27
10 Odkanalizovanie podláh a striech 27
11 Inštalácia potrubí 28
12 Skúšanie kanalizácie v budove 28
12.1 Technická prehliadka 28
12.2 Skúška vodotesnosti 29
12.3 Skúška vzduchotesnosti 29
13 Pokyny na prevádzku, kontrolu a údržbu kanalizácie 30
Príloha A (informatívna) – Zápis o prehliadke kanalizácie v budove 31
Príloha B (informatívna) – Zápis o skúške vodotesnosti kanalizácie v budove 32
Príloha C (informatívna) – Zápis o skúške vzduchotesnosti kanalizácie v budove 33