Tlačiť

STN 73 0401-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0401-1
Slovenský názov: Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 1: Terminológia geodetických základov a inžinierskej geodézie
Anglický názov: Terminology in geodesy and cartography. Part 1: Terminology of geodetic control and engineering surveying
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.07, 07.040
Triediaci znak: 73 0401
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/09
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0401:1989-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje základné termíny z oblasti geodetických základov a inžinierskej geodézie.Obsah normy STN 73 0401-1
Predmet normy 5
Termíny a definície 5
1 Geodetické základy, geodézia a geodynamika 5
2 Geodetické systémy 11
3 Geodetické siete 16
4 Geodetické body 19
5 Meračské značky, stabilizácia a signalizácia geodetických bodov 22
6 Meranie v geodetických sieťach 24
7 Vyššia geodézia 35
8 Fyzikálna geodézia 38
9 Spracovanie a analýza meraní 41
10 Geodetické meracie prístroje a pomôcky 50
11 Inžinierska geodézia. Geodetické práce pri projektovaní stavieb 54
12 Vytyčovanie stavieb 60
13 Meranie posunov a pretvorení 64
14 Priemyselná geodézia 66
15 Kontrolné meranie, odchýlky a tolerancie 67
Slovenský abecedný register 70
Anglický abecedný register 84
Literatúra 99