SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1626
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1626Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1626
Slovenský názov: Kryogénne nádoby. Ventily na kryogénnu prevádzku
Anglický názov: Cryogenic vessels. Valves for cryogenic service
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.020.40, 23.060.01
Triediaci znak: 69 7226
Úroveň zapracovania: idt EN 1626:2008
Vestník: 04/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 7/09, 12/14, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1626:2002-07 (69 7226)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na navrhovanie, výrobu a skúšanie ventilov na kryogénnu prevádzku, t. j. na prevádzku s kryogénnymi tekutinami pod -10°C, rovnako ako pri podmienkach okolia na spúšťanie a odstavovanie činnosti.Obsah normy STN EN 1626
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
5 Skúšanie 9
6 Čistota 10
7 Označovanie 10
Príloha A (informatívna) – Odporúčané metódy na skúšanie tesnosti kryogénnych ventilov 11
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice EÚ 97/23/ES (PED) 13