SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13348
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13348


Označenie: STN EN 13348 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle medené rúrky na medicínske plyny alebo vákuum
Anglický názov: Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia: 1. 1. 2017
Jazyk: SK
ICS: 23.040.15
Triediaci znak: 42 8708
Úroveň zapracovania: idt EN 13348:2008
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 7/09, 12/14, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13348:2017-01 (42 8708)
Nahradené normy: STN EN 13348:2009-02 (42 8708)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky, odber vzoriek, skúšobné metódy a dodacie podmienky pre medené rúrky.Obsah normy STN EN 13348
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Označovanie 8
5 Údaje na objednávanie 9
6 Požiadavky 9
7 Odber vzoriek 14
8 Skúšobné metódy 14
9 Dokumenty kontroly 16
10 Balenie, označovanie a spôsob dodávky 16
Príloha A (normatívna) – Skúška trvanlivosti označenia 17
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
smernice EÚ 97/23/ES o tlakovom zariadení (PED) 18
Literatúra 19
Tabuľky
Tabuľka 1 – Mechanické vlastnosti 9
Tabuľka 2 – Menovité vonkajšie priemery a hrúbky stien 11
Tabuľka 3 – Tolerancie vonkajšieho priemeru 12
Tabuľka 4 – Tolerancie hrúbky steny 12
Tabuľka 5 – Skúška rúr ohybom a rozširovaním 13
Tabuľka 6 – Množstvo odobratých vzoriek 14
Tabuľka 7 – Minimálny polomer krivosti 15
Tabuľka 8 – Maximálny priemer vrtáka na štandardnú referenčnú rúru 15
Tabuľka 9 – Odporúčaný spôsob dodávky 16
Tabuľka ZA.1 – Vzťah medzi touto európskou normou a smernicou 97/23/ES 18