SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 74-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 74-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 74-2
Slovenský názov: Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 2: Špeciálne spojky. Požiadavky a skúšobné postupy
Anglický názov: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds. Part 2: Special couplers. Requirements and test procedures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2009
Dátum zrušenia: 1. 7. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8111
Úroveň zapracovania: idt EN 74-2:2008
Vestník: 02/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 74-2:2022-07 (73 8111)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 74-2 špecifikuje: materiály; požiadavky na návrh; predpísané hodnoty odolností a tuhostí, ktoré musí dosiahnuť spojka počas skúšok; skúšobné postupy a posudzovanie; týchto špeciálnych spojok: skrutkových alebo klinových poloblúkových spojok, nadstavovacích spojok s protišmykovými čapmi, pravouhlých redukčných spojok a otočných redukčných spojok.Obsah normy STN EN 74-2
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy.. 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Značky 8
5 Typy a klasifikácia špeciálnych spojok 9
6 Prenos silových účinkov zaťaženia a príslušných tuhostí 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Poloblúková spojka 10
6.3 Nadstavovacia spojka s protišmykovými čapmi (SS) 11
6.4 Redukčná spojka 12
7 Referenčné rúrky/tyče na skúšky spojok 13
8 Všeobecné požiadavky 14
8.1 Materiály 14
8.2 Návrh 14
8.3 Výrobné výkresy 16
8.4 Kontrola výroby 16
9 Skúšobné metódy a vyhodnotenie výsledkov 16
9.1 Všeobecne 16
9.2 Poloblúkové spojky 17
9.3 Nadstavovacie spojky s protišmykovými čapmi (SS) 25
9.4 Redukčné spojky 27
10 Označenie 28
11 Označovanie 28
12 Protokol o skúške 29
13 Posudzovanie 29
14 Technická príručka k výrobku 29
Príloha A (informatívna) – Priebežná kontrola výroby 30
Príloha B (informatívna) – Informácie o návrhu dočasných zariadení staveniska 32
B.1 Všeobecne 32
B.2 Konštrukčný návrh 32
Literatúra 36