SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1998-2/NA
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1998-2/NAPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-2/NA
Slovenský názov: Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
Anglický názov: Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/09
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť sa prednostne venuje seizmickému navrhovaniu mostov, ktoré horizontálnym seizmickým zaťaženiam odolávajú hlavne ohybom pilierov alebo krajnými podperami; týka sa to mostov, ktoré majú zvislé alebo skoro zvislé systémy pilierov podopierajúcich mostnú nosnú konštrukciu.