SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1436+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1436+A1


Označenie: STN EN 1436+A1 zrušená
Slovenský názov: Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Road marking materials. Road marking performance for road users
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2009
Dátum zrušenia: 1. 7. 2018
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7010
Úroveň zapracovania: idt EN 1436:2007+A1:2008
Vestník: 03/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1436:2018-07 (73 7010)
Nahradené normy: STN EN 1436:2007-11 (73 7010)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje pre používateľov ciest funkčné požiadavky na biele a žlté vodorovné dopravné značky, ktoré sú vyjadrené ich reflexiou v dennom svetle alebo pri osvetlení cesty, retroreflexiou pri osvetlení svetlami vozidla, farebnosťou a odolnosťou proti šmyku.Obsah normy STN EN 1436+A1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
Príloha A (normatívna) – Metóda merania koeficientu jasu pri difúznom osvetlení Qd 12
A.1 Úvod 12
A.2 Vhodné spektrá 12
A.3 Štandardné podmienky merania meracieho prístroja 13
A.4 Praktické použitie meracieho prístroja 13
A.5 Kalibrácia meracieho prístroja 14
A.6 Neistota merania 14
Príloha B (normatívna) – Metóda merania koeficientu vratného odrazu RL 16
B.1 Úvod 16
B.2 Vhodné spektrá meracieho prístroja 16
B.3 Štandardné podmienky merania meracieho prístroja 17
B.4 Praktické použitie meracieho prístroja 17
B.5 Kalibrácia meracieho prístroja 18
B.6 Podmienky za vlhka 18
B.7 Podmienky za dažďa 18
B.8 Neistota merania 19
Príloha C (normatívna) – Metóda merania koeficientu jasu ß a súradníc chromatickosti x a y 20
C.1 Štandardné podmienky merania 20
C.2 Meracie prístroje 20
C.3 Neistota merania 20
Príloha D (normatívna) – Metóda merania odolnosti proti šmyku 21
D.1 Princíp skúšky 21
D.2 Opis prístroja na meranie odolnosti proti šmyku 21
D.3 Údržba gumovej pätky 21
D.4 Nastavenie dĺžky prešmyku 22
D.5 Meranie hodnoty SRT 22
D.6 Korekcia teploty 22
D.7 Neistota merania 23
Literatúra 24