SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14545
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14545Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14545
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Spájacie prostriedky. Požiadavky
Anglický názov: Timber structures. Connectors. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.20
Triediaci znak: 73 2861
Úroveň zapracovania: idt EN 14545:2008
Vestník: 04/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *1 V 07/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 2818:2000-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na materiály, geometriu, pevnosť, tuhosť a aspekty trvanlivosti (t. j. ochrany proti korózii) spájacích prostriedkov na použitie v nosných drevených konštrukciách.Obsah normy STN EN 14545
Predhovor 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Symboly a skratky 10
5 Rozmery a tolerancie 11
5.1 Metóda merania a presnosť 11
5.2 Dĺžka 11
5.3 Šírka 11
5.4 Priemer 11
5.5 Hrúbka 11
5.6 Ostatné rozmery 11
6 Požiadavky 12
6.1 Šmykové dosky, delené prstencové záchytky, ozubené záchytky 12
6.1.1 Materiály 12
6.1.2 Geometria 12
6.1.3 Mechanická pevnosť a tuhosť 12
6.1.4 Ochrana proti korózii 12
6.2 Kovové dosky s prelisovanými tŕňmi 12
6.2.1 Materiály 12
6.2.2 Geometria 12
6.2.3 Mechanická pevnosť a tuhosť 13
6.2.4 Ochrana proti korózii 13
6.3 Klincové dosky 13
6.3.1 Materiály 13
6.3.2 Geometria 13
6.3.3 Mechanická pevnosť a tuhosť 13
6.3.4 Ochrana proti korózii 13
7 Hodnotenie zhody 14
7.1 Všeobecne 14
7.2 Počiatočná skúška typu (ITT) NÁRODNÁ POZNÁMKA. – ITT – angl. Initial Type Testing – Počiatočná skúška typu 14
7.2.1 Všeobecne 14
7.2.2 Vzorkovanie, skúšanie a kritériá zhody 14
7.3 Vnútropodniková kontrola (FPC) NÁRODNÁ POZNÁMKA. – FPC – angl. Factory Production Control – Vnútropodniková kontrola 18
7.3.1 Všeobecne 18
7.3.2 Kontrola 18
8 Označovanie 22
8.1 Všeobecne 22
8.2 Šmykové dosky, delené prstencové záchytky, ozubené záchytky 22
8.3 Kovové dosky s prelisovanými tŕňmi 22
8.4 Klincové dosky 22
Príloha A (normatívna) – Vyjadrenie špecifikácií ochrany proti korózii 23
Príloha B (normatívna) – Postupy odvodenia charakteristík mechanickej pevnosti a tuhosti kovových
dosiek s prelisovanými tŕňmi 24
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení smernice ES
o stavebných výrobkoch 28
Literatúra 36