SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14592
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14592


Označenie: STN EN 14592 zrušená
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Spájacie súčiastky kolíkového typu. Požiadavky
Anglický názov: Timber structures. Dowel-type fasteners. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Dátum zrušenia: 1. 10. 2012
Jazyk: SK
ICS: 91.080.20
Triediaci znak: 73 2862
Úroveň zapracovania: idt EN 14592:2008
Vestník: 04/09
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *1 V 07/09
Nahradzujúce normy: STN EN 14592+A1:2012-10 (73 2862)
Nahradené normy: STN 73 2818:2000-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre materiály, geometriu, pevnosť, tuhosť a aspekty trvanlivosti (t. j. ochranu proti korózii) spájacích súčiastok kolíkového typu na použitie v nosných drevených konštrukciách.Obsah normy STN EN 14592
Predhovor 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Symboly a skratky 11
5 Rozmery a tolerancie 11
5.1 Metóda merania a presnosť 11
5.2 Dĺžka 12
5.3 Menovitý priemer 12
5.4 Ostatné rozmery 12
5.5 Plocha prierezu 12
6 Požiadavky 12
6.1 Klince 12
6.1.1 Všeobecne 12
6.1.2 Materiály 12
6.1.3 Geometria 12
6.1.4 Mechanická pevnosť a tuhosť 13
6.1.5 Ochrana proti korózii 14
6.2 Sponky 14
6.2.1 Všeobecne 14
6.2.2 Materiály 14
6.2.3 Geometria 14
6.2.4 Mechanická pevnosť a tuhosť 15
6.2.5 Ochrana proti korózii 15
6.3 Skrutky 15
6.3.1 Všeobecne 15
6.3.2 Materiály 16
6.3.3 Geometria 16
6.3.4 Mechanická pevnosť a tuhosť 16
6.3.5 Ochrana proti korózii 17
6.4 Kolíky 17
6.4.1 Všeobecne 17
6.4.2 Materiály 18
6.4.3 Geometria 18
6.4.4 Mechanická pevnosť a tuhosť 18
6.4.5 Ochrana proti korózii 18
6.5 Svorníky a matice 18
6.5.1 Všeobecne 18
6.5.2 Materiály 18
6.5.3 Geometria 19
6.5.4 Mechanická pevnosť a tuhosť 19
6.5.5 Ochrana proti korózii 19
7 Hodnotenie zhody 19
7.1 Všeobecne 19
7.2 Počiatočná skúška typu (ITT NÁRODNÁ POZNÁMKA. – ITT – angl. Initial Type Testing – Počiatočná skúška typu) 20
7.2.1 Všeobecne 20
7.2.2 Vzorkovanie, skúšanie a kritériá zhody 20
7.3 Vnútropodniková kontrola (FPC NÁRODNÁ POZNÁMKA. – FPC – angl. Factory Production Control – Vnútropodniková kontrola výroby)
23
7.3.1 Všeobecne 23
7.3.2 Denná kontrola 23
7.3.3 6-mesačná kontrola 28
8 Označovanie 29
8.1 Všeobecne 29
8.2 Klince 29
8.3 Sponky 29
8.4 Skrutky 29
8.5 Kolíky 30
8.6 Svorníky a matice 30
Príloha A (normatívna) – Vyjadrenie špecifikácií ochrany proti korózii 31
Príloha B (normatívna) – Metóda stanovenia odolnosti proti krúteniu pri vsúvaní skrutiek do dreva 32
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení smernice ES
o stavebných výrobkoch 34
Literatúra 40