SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6121
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6121Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6121
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
Anglický názov: Road Building. Asphalt Pavement Courses
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 75.140, 93.080.10, 93.080.20
Triediaci znak: 73 6121
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 02/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6121:1996-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zhotovovanie a preberanie asfaltových hutnených vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, letísk, nemotoristických komunikácií, skladovacích a iných plôch z asfaltových zmesí asfaltového betónu (STN EN 13108-1), asfaltového koberca mastixového (STN EN 13108-5), asfaltového koberca drenážneho (STN EN 13108-7) a z asfaltového koberca veľmi tenkého (STN EN 13108-2) s prípadným použitím R-materiálu (STN EN 13108-8), kladených cestnými finišermi.Obsah normy STN 73 6121
Predhovor 2
1 Predmet normy 6
2 Termíny a definície 6
3 Značky a označovanie 6
4 Použitie vo vozovke 7
5 Podklad asfaltových zmesí 8
6 Strojové vybavenie 9
6.1 Obaľovacia súprava 9
6.2 Dopravné prostriedky 10
6.3 Finišery 10
6.4 Hutniace mechanizmy 10
7 Stavebné práce 10
7.1 Výroba asfaltových zmesí 10
7.2 Doprava asfaltových zmesí 11
7.3 Rozprestieranie asfaltových zmesí 11
7.4 Klimatické podmienky pri pokládke asfaltových zmesí 12
7.5 Zhutňovanie asfaltových zmesí 12
8 Skúšanie 13
8.1 Druhy skúšok 13
8.2 Počiatočná skúška typu (PST) 13
8.3 Plánované skúšky 14
8.4 Preberacie skúšky hotovej úpravy 14
9 Ochrana zdravia pri práci, ochrana životného prostredia 15
Literatúra 16