SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13561+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13561+A1


Označenie: STN EN 13561+A1 zrušená
Slovenský názov: Vonkajšie clony. Požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)
Anglický názov: External blind. Performance requirements including safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia: 1. 8. 2015
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6258
Úroveň zapracovania: idt EN 13561:2004+A1:2008
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 6/12, 10/10, 4/11, 9/12, 11/09, 12/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13561:2015-08 (74 6258)
Nahradené normy: STN EN 13561:2005-03 (74 6258)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné požiadavky, ktoré musia vonkajšie clony splniť, ak sú osadené do stavby.Obsah normy STN EN 13561+A1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Odolnosť proti vetru 11
5 Odolnosť proti vodnej kapse (zadržaniu vody) 17
6 Odolnosť proti zaťaženiu snehom 18
7 Ovládanie 18
8 Konštrukcia ovládacieho mechanizmu – Diagramy HPV (hodnota ľudskej ťahovej sily) 19
9 Nesprávne ovládanie 21
10 Mechanická trvanlivosť (opakované ovládacie cykly) 23
11 Ovládanie za mrazivých podmienok 24
12 Bezpečnosť pri používaní 24
13 Hygiena, zdravie a životné prostredie 27
14 Tepelný odpor 28
15 Trvanlivosť 28
16 Vzhľadové vlastnosti 30
17 Manipulácia a skladovanie 31
18 Informácie o používaní 31
19 Hodnotenie zhody 34
Príloha A (normatívna) – Tkaniny – Stanovenie predĺženia tkanín na rolety (markízy) pri statickom
zaťažení – Skúšobná metóda 36
Príloha B (normatívna) – Zoznam významných nebezpečenstiev 41
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce ustanovenia smernice ES
o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) 42
Príloha ZB (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 46
!Príloha ZC (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 47
Literatúra 48