SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13659+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13659+A1


Označenie: STN EN 13659+A1 zrušená
Slovenský názov: Okenice. Požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Shutters. Performance requirements including safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia: 1. 8. 2015
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6257
Úroveň zapracovania: idt EN 13659:2004+A1:2008
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 6/12, 10/10, 4/11, 9/12, 11/09, 12/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13659:2015-08 (74 6257)
Nahradené normy: STN EN 13659:2005-03 (74 6257)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné požiadavky, ktoré musia okenice spĺňať, ak sú osadené do stavby.Obsah normy STN EN 13659+A1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Odolnosť proti vetru 11
5 Odolnosť proti zaťaženiu snehom 15
6 Ovládacia sila 16
7 Konštrukcia ovládacieho mechanizmu – Diagramy HPV (hodnota ľudskej ťahovej sily) 16
8 Nesprávne ovládanie 18
9 Zaťaženie rohov 21
10 Odolnosť blokovacích mechanizmov 21
11 Mechanická trvanlivosť (opakované ovládacie cykly) 22
12 Ovládanie za mrazivých podmienok 24
13 Odolnosť proti nárazu 24
14 Bezpečnosť pri používaní 24
15 Hygiena, zdravie a životné prostredie 26
16 Tepelný odpor 26
17 Trvanlivosť 27
18 Rozmerové tolerancie 29
19 Manipulácia a skladovanie 30
20 Informácie na používanie 30
21 Hodnotenie zhody 33
Príloha A (normatívna) – Vplyv teploty 35
Príloha B (informatívna) – Výpočet tlaku vetra pôsobiaceho na okenicu – Priradenie triedy odolnosti
proti vetru 37
Príloha C (normatívna) – Zoznam významných nebezpečenstiev 39
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy, vyjadrujúce ustanovenia smernice ES
o stavebných výrobkoch 40
Príloha ZB (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 43
!Príloha ZC (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 44
Literatúra 45