SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12635+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12635+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12635+A1
Slovenský názov: Brány a vráta. Montáž a použitie (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates. Installation and use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6450
Úroveň zapracovania: idt EN 12635:2002+A1:2008
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12635:2003-11 (74 6450)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma obsahuje údaje, ktoré musí poskytnúť výrobca brány a vrát a ich súčastí na zaistenie bezpečnej montáže, prevádzky, použitia (vrátane údržby a opravy) brán, vrát a závor určených na montáž v miestach prechodov osôb a ich hlavným účelom je umožniť bezpečný prístup tovarov a príjazd vozidiel sprevádzaný alebo vedený (riadený) osobami v priemyselných, občianskych alebo obytných stavbách.Obsah normy STN EN 12635+A1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
1.1 Všeobecne 6
1.2 Výnimky 6
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Dokumentácia 8
5 Špecifické návody 8
5.1 Montáž 8
5.2 Etiketovanie 8
5.3 Dodanie 9
5.4 Prevádzka a použitie 9
5.5 Údržba a opravy 9
5.6 Demontáž 10
5.7 Zmena alebo vylepšenie 10
Príloha A (normatívna) – Zoznam podstatných nebezpečenstiev 11
Príloha B (normatívna) – Kniha záznamov 12
Príloha C (informatívna) – Technická dokumentácia zmeny/úpravy 13
Príloha D (informatívna) – Údaje pre profesionálnych montážnikov 14
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 15
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 16
Literatúra 16