Tlačiť

STN EN 1993-1-2/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-2/AC
Slovenský názov: Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-2:2005/AC:2009
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993 sa používa na navrhovanie oceľových konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.