Tlačiť

STN EN 61857-1



Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:




Označenie: STN EN 61857-1
Slovenský názov: Elektroizolačné systémy. Postupy na tepelné hodnotenie. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Nízke napätie
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 29.080.30
Triediaci znak: 34 6220
Úroveň zapracovania: idt IEC 61857-1:2008, idt EN 61857-1:2009
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 61857-1:2005-08 (34 6220)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: