SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15288-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15288-1


Označenie: STN EN 15288-1 zrušená
Slovenský názov: Plavecké bazény. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky pri navrhovaní
Anglický názov: Swimming pools. Part 1: Safety requirements for design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2009
Dátum zrušenia: 1. 3. 2011
Jazyk: SK
ICS: 97.220.10
Triediaci znak: 94 0403
Úroveň zapracovania: idt EN 15288-1:2008
Vestník: 06/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15288-1+A1:2011-03 (94 0403)
Nahradené normy: STN EN 15288-1:2008-12 (94 0403)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje bezpečnostné požiadavky dôležité pri určitých aspektoch navrhovania a výstavby bazénov klasifikovaných v zhode s kapitolou 4.Obsah normy STN EN 15288-1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Klasifikácia bazénov 7
4.1 Plavecký bazén typu 1 7
4.2 Plavecký bazén typu 2 8
4.3 Plavecký bazén typu 3 8
5 Bezpečnostné činitele a požiadavky na navrhovanie 8
5.1 Všeobecne 8
5.2 Priestorové usporiadanie 8
5.3 Bezpečnostný informačný systém 9
5.4 Materiály pre návštevníkov bazéna 9
5.5 Všeobecné priestory pre návštevníkov bazéna 10
5.6 Špecifické priestory 12
5.7 Bazény s umelými vlnami 15
5.8 Kryty bazéna 16
5.9 Miestnosť prvej pomoci 16
5.10 Kontrolné miesta 16
5.11 Skladovacie miestnosti/priestory na skladovanie chemikálii na úpravu vody 17
5.12 Technické miestnosti a príslušné vybavenie 17
Literatúra 20