SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 206-1/NA
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 206-1/NA


Označenie: STN EN 206-1/NA zrušená
Slovenský názov: Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Anglický názov: Concrete.Part 1:Specification, performance, production and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia: 1. 1. 2016
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 2403
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 206:2015-01 (73 2403)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Nahrádza STN EN 206-1/Z1 z júla 2004.
Predmet normy: Táto európska norma platí pre betóny pre konštrukcie betónované na stavenisku, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.Betón môže byť vyrábaný na stavenisku, dodávaný ako transportbeton alebo vyrábaný vo výrobni betónových výrobkov.