SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1366-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1366-3


Označenie: STN EN 1366-3 zrušená
Slovenský názov: Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 3: Tesnenia prestupov
Anglický názov: Fire resistance tests for service installations. Part 3: Penetration seals
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2009
Dátum zrušenia: 1. 4. 2022
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0811
Úroveň zapracovania: idt EN 1366-3:2009
Vestník: 07/09
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava Oa V 01/15
Nahradzujúce normy: STN EN 1366-3:2022-04 (92 0811)
Nahradené normy: STN EN 1366-3:2005-06 (92 0811)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto časti európskej normy EN 1366 sa špecifikuje metóda skúšky a kritériá hodnotenia schopnosti tesnenia prestupu zachovať požiarnu odolnosť deliaceho prvku v mieste, v ktorom cez deliaci prvok prechádza prevádzkové zariadenie (určujú sa aj pravidlá pre priamu oblasť aplikácie).Obsah normy STN EN 1366-3
Predhovor 9
Úvod....... 10
1 Predmet normy 10
2 Normatívne odkazy 11
3 Termíny a definície 12
4 Skúšobné zariadenie 15
5 Podmienky skúšky 15
5.1 Podmienky ohrevu 15
5.2 Tlakové podmienky 15
6 Skúšobná vzorka 15
6.1 Veľkosť a vzdialenosť 15
6.2 Počet 16
6.3 Návrh 16
6.4 Zostavenie 18
6.5 Overenie 18
7 Montáž skúšobnej vzorky 18
7.1 Všeobecne 18
7.2 Podporná konštrukcia 18
7.3 Montáž prevádzkového zariadenia (zariadení) 20
7.4 Montáž tesnenia prestupu 20
7.5 Viacero tesnení prestupu v jednej skúšobnej vzorke 20
8 Kondicionovanie 20
9 Použité prístroje 20
9.1 Termočlánky 20
9.2 Hodnotenie celistvosti 22
9.3 Tlak 22
10 Skúšobný postup 22
10.1 Všeobecne 22
10.2 Celistvosť 22
10.3 Iné pozorovania 22
11 Kritériá vlastností 22
11.1 Celistvosť 22
11.2 Izolácia 22
11.3 Viacnásobné prestupy 23
12 Protokol o skúške 23
13 Oblasť priamej aplikácie výsledkov skúšky 23
13.1 Orientácia 23
13.2 Podporná konštrukcia 23
13.3 Prevádzkové zariadenia 24
13.4 Podporná konštrukcia zariadenia 24
13.5 Veľkosť tesnenia a vzdialenosť 25
Príloha A (normatívna) – Normová konfigurácia pri veľkých tesneniach káblových prestupov 28
A.1 Konštrukcia vzoriek 28
A.2 Nenormová konfigurácia 29
A.3 Oblasť priamej aplikácie 30
Príloha B (normatívna) – Normová konfigurácia pri malých tesneniach káblových prestupov 43
B.1 Konštrukcia vzoriek 43
B.2 Oblasť priamej aplikácie 45
B.3 Nenormová konfigurácia 45
Príloha C (normatívna) – Normová konfigurácia a oblasť priamej aplikácie pri modulových systémoch
a káblových skrinkách 49
C.1 Modulové systémy 49
C.2 Káblové skrinky 50
C.3 Nenormová konfigurácia 51
Príloha D (normatívna) – Návrh vzorky a oblasť priamej aplikácie pri prípojniciach 55
D.1 Konštrukcia vzoriek 55
D.2 Oblasť priamej aplikácie 55
D.3 Nenormová konfigurácia 55
Príloha E (normatívna) – Normová konfigurácia a oblasť priamej aplikácie pri tesneniach prestupov
potrubí..... 57
E.1 Normová konfigurácia pri tesneniach prestupov potrubí podľa 6.3.2 a) – kovové potrubia 57
E.2 Normová konfigurácia pri tesneniach prestupov potrubí podľa 6.3.2 d) – plastové potrubia 59
E.3 Inštalačné kanály a elektroinštalačné rúrky 62
E.4 Normová konfigurácia pri podlahových prestupoch ukončených na úrovni podlahy
(napríklad podlahový odtok) 63
Príloha F (normatívna) – Normová konfigurácia a oblasť priamej aplikácie pri veľkých tesneniach
kombinovaných prestupov 70
F.1 Všeobecne 70
F.2 Normový kombinovaný modul 70
F.3 Normová konfigurácia pri kombináciách typu a) podľa F.1.2 71
F.4 Normová konfigurácia pri kombináciách typu b), c) a d) podľa F.1.2 71
F.5 Oblasť priamej aplikácie 73
Príloha G (normatívna) – Prístup zohľadňujúci kritické aspekty potrubí/káblov 79
G.1 Všeobecne 79
G.2 Definícia pojmu kritický 79
G.3 Postup pri výbere kritických potrubí na základe údajov z predchádzajúcich skúšok 79
G.4 Postup pri výbere kritických káblov na základe údajov z predchádzajúcich skúšok 80
Príloha H (informatívna) – Vysvetľujúce poznámky 82
H.1 Všeobecne 82
H.2 Poznámky k rozsahu a použiteľnosti výsledkov skúšok 82
H.3 Poznámky k podmienkam skúšky 86
H.4 Poznámky ku skúšobnej konštrukcii 86
H.5 Poznámky ku skúšobnému postupu 93
H.6 Poznámky k skúšobným kritériám 94
H.7 Poznámky k platnosti skúšobných výsledkov (oblasť aplikácie) 94
H.8 Poznámky k protokolu o skúške 95
Literatúra 96