SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 437+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 437+A1


Označenie: STN EN 437+A1 zrušená
Slovenský názov: Skúšobné plyny, skúšobné tlaky, kategórie spotrebičov (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Test gases.Test pressures.Appliance categories
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2009
Dátum zrušenia: 1. 5. 2019
Jazyk: SK
ICS: 27.060.20, 91.140.40
Triediaci znak: 06 1001
Úroveň zapracovania: idt EN 437:2003+A1:2009
Vestník: 08/09
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 9/10, 6/12,
Nariadenie vlády: 393/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 437:2019-05 (06 1001)
Nahradené normy: STN EN 437:2004-08 (06 1001)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje skúšobné plyny, skúšobné tlaky a kategórie spotrebičov v závislosti od používania plynných palív prvej, druhej a tretej triedy.Obsah normy STN EN 437+A1
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície, značky a skratky 6
4 Plyny 8
4.1 Rozdelenie 8
4.2 Skúšobné plyny 8
5 Skúšobné tlaky 11
6 Rozdelenie spotrebičov 12
6.1 Kategórie spotrebičov 12
6.1.1 Všeobecne 12
6.1.2 Kategória I 12
6.1.3 Kategória II 13
6.1.4 Kategória III 14
6.2 Dovolené operácie pri zmene plynného paliva alebo tlaku, nastavovacie a regulačné prvky 14
7 Výber skúšobných plynov a skúšobných tlakov 14
8 Označovanie 15
Príloha A (normatívna) – Podmienky prípravy skúšobných plynov 16
Príloha B (informatívna) – Národné podmienky 17
B.1 Všeobecne 17
B.2 Kategórie podľa tejto normy používané v rôznych krajinách 17
B.3 Pripájacie tlaky pre kategórie uvedené v !B.1 a v B.2" 19
B.4 Osobitné kategórie používané na území jednej krajiny alebo v jej regiónoch 21
B.5 Skúšobné plyny a skúšobné tlaky pre osobitné kategórie uvedené v B.4 29
B.6 Osobitné podmienky 32
Príloha C (informatívna) – Pokyny na rozšírenie platnosti na iné kategórie 37
Príloha D (informatívna) – Národné podmienky v krajinách, ktorých národné orgány sa stali
členmi CEN 38
D.1 !Všeobecne 38
D.2 Kategórie uvedené v základnej časti tejto normy a používané v rozličných krajinách 38
D.3 Pripájací tlak spotrebičov " 38
!Literatúra" 39