SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1463-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1463-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1463-1
Slovenský názov: Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky
Anglický názov: Road marking materials.Retroreflecting road studs.Part 1:Initial performance requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2009
Dátum zrušenia: 30. 9. 2023
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7015
Úroveň zapracovania: idt EN 1463-1:2009
Vestník: 08/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1463-1:2022-06 (73 7015)
Nahradené normy: STN EN 1463-1:2001-07 (73 7015)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje začiatočné funkčné požiadavky a laboratórne skúšobné metódy na retroreflexné dopravné gombíky určené na použitie ako trvalé a dočasné vodorovné dopravné značky.Obsah normy STN EN 1463-1
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Typy dopravných gombíkov 8
5 Funkčné požiadavky 8
5.1 Konštrukčné riešenie 8
5.2 Rozmery 8
5.3 Viditeľnosť v noci 9
5.3.1 Fotometrické požiadavky 9
5.3.2 Kolorimetrické požiadavky 11
5.4 Viditeľnosť dočasných dopravných gombíkov vo dne 12
5.5 Pružnosť stlačiteľných dopravných gombíkov 12
6 Upevnenie dopravných gombíkov 12
7 Označovanie 12
Príloha A (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie koeficientu svietivosti 14
A.1 Všeobecne 14
A.2 Prístroje 14
A.3 Postup 15
A.4 Výpočet a vyjadrenie výsledkov 15
Príloha B (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie trichromatických súradníc spätne
odrazeného svetla 16
B.1 Všeobecne 16
B.2 Prístroje 16
B.3 Postup 16
B.4 Výpočet a vyjadrenie výsledkov 16
Príloha C (normatívna) – Metóda stanovenia trichromatických súradníc a koeficientu
jasu pre viditeľnosť vo dne 18
C.1 Všeobecne 18
C.2 Prístroje 18
C.3 Meranie a výpočty 18

Príloha D (normatívna) – Skúšobná metóda na stanovenie pružnosti stlačiteľných dopravných
gombíkov 19
D.1 Prístroje 19
D.2 Postup 19
D.3 Vyhodnotenie skúšky 19
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení smernice ES o stavebných výrobkoch 20
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 20
ZA.2 Postup (postupy) na preukazovanie zhody retroreflexných dopravných gombíkov 21
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody 21
ZA.2.2 Certifikácia a vyhlasovanie zhody 22
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 23
Literatúra 26