Tlačiť

STN EN 1997-1/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1997-1/AC
Slovenský názov: Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá
Anglický názov: Eurocode 7:Geotechnical design. Part 1: General rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 0091
Úroveň zapracovania: idt EN 1997-1:2004/AC:2009
Vestník: 08/09
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Túto európsku normu (EN 1997-1: 2004) vypracovala technická komisia CEN/TC 250 Eurokódy stavebných konštrukcií, ktorej sekretariát bol zriadený v BSI. CEN/TC 250 je zodpovedná za všetky Eurokódy stavebných konštrukcií.