SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 975-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 975-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 975-1
Slovenský názov: Rezivo. Vizuálne triedenie listnatého dreva. Časť 1: Dub a buk
Anglický názov: Sawn timber.Appearance grading of hardwoods.Part 1:Oak and beech
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.040
Triediaci znak: 49 1015
Úroveň zapracovania: idt EN 975-1:2009
Vestník: 10/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 12/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 975-1+A1:2001-01 (49 1015)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje pravidlá určovania kvality reziva vizuálnym triedením.Opisuje rozdielne kvalitatívne triedy neopracovaného a opracovaného reziva listnatých drevín mierneho pásma a zároveň určuje názvoslovie a definície.Poskytuje aj pravidlá o zložení a preberaní dávok.Obsah normy STN EN 975-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Spôsob určovania kvality reziva 6
4.1 Pravidlá triedenia 6
4.2 Zásady triedenia 7
4.2.1 Určenie kvality 7
4.2.2 Prípady neomietaných dosiek 7
4.3 Kritériá hodnotenia 7
4.3.1 Všeobecne 7
4.3.2 Kritériá štruktúry dreva 7
4.3.3 Charakteristiky porezu 8
4.3.4 Šúverenie 8
4.3.5 Napadnutie hubami a hmyzom 8
4.3.6 Sfarbenie 8
4.3.7 Iné charakteristiky 8
5 Označovanie kvalitatívnych tried 8
5.1 Všeobecne 8
5.2 Dub (Q) 9
5.3 Buk (F) 9
6 Preberanie dávok 9
6.1 Neomietané rezivo 9
6.2 Omietané rezivo 9
7 Návody na triedenie 10
7.1 Plocha, podľa ktorej sa triedi 10
7.2 Neomietané rezivo 10
7.2.1 Zóna triedenia 10
7.2.2 Výskyt ojedinelých znakov (len jeden) 10
7.3 Prírezy a omietané rezivo 10
7.3.1 Hrče 10
7.3.2 Iné znaky 10
7.4 Hranené rezivo 10
7.5 Tabuľky vizuálneho triedenia 11
Literatúra 28