SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12978+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12978+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12978+A1
Slovenský názov: Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates.Safety devices for power operated doors and gates.Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6466
Úroveň zapracovania: idt EN 12978:2003+A1:2009
Vestník: 10/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 3/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12978:2004-07 (74 6466)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre návrh, konštrukciu a skúšanie snímacích ochranných zariadení, pokiaľ sa zariadenie používa na detekciu peších (chodcov) vrátane konkrétnych použití pomaly sa pohybujúcimi staršími osobami, pomaly sa pohybujúcimi zdravotne postihnutými osobami a deťmi, ktoré môžu byť vystavené zraneniu motoricky ovládanými bránami, vrátami a závorami elektricky ovládanými z verejných rozvodov.Norma je určená pre inštaláciu snímacích ochranných zariadení v oblastiach s dosahom osôb a pre ktoré je hlavným určeným použitím zaistiť bezpečný vstup tovaru a nákladných automobilov sprevádzaných alebo riadených osobami v priemyselných, obchodných alebo obytných objektoch.Obsah normy STN EN 12978+A1
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 9
1.1 Všeobecne 9
1.2 Výnimky 9
1.3 Druhy brán a vrát a použitie 10
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 12
4 Požiadavky 17
4.1 Všeobecne 17
4.1.1 Podmienky okolitého prostredia 17
4.1.2 Dodávka energie 18
4.1.3 Elektrické zariadenie 18
4.1.4 Kryty elektrického zariadenia 19
4.1.5 Funkčné požiadavky 19
4.1.6 Nastavenie 19
4.1.7 Pripevnenie bezpečnostných zariadení 19
4.2 Doplnkové požiadavky na ochranné zariadenia citlivé na tlak 20
4.2.1 Doplnkové zakrytie snímacích prvkov 20
4.2.2 Pôsobiace sily 20
4.2.3 Zvláštne požiadavky na lišty a tyče citlivé na tlak 21
4.2.4 Zvláštne požiadavky na rohože a podlahy citlivé na tlak 21
4.3 Doplnkové požiadavky na elektrické snímacie ochranné zariadenia 22
4.3.1 Schopnosť detekcie 22
4.3.2 Lasery 22
4.3.3 Doplnkové požiadavky na aktívne optické elektronické snímacie ochranné zariadenia (AOPD´s) 22
5 Označovanie 22
5.1 Elektrické snímacie ochranné zariadenie 22
5.2 Ochranné zariadenie citlivé na tlak 22
6 Informácie o používaní 23
6.1 Návod na používanie – všeobecne 23
6.1.1 Elektrické snímacie ochranné zariadenie 23
6.1.2 Ochranné zariadenie citlivé na tlak 23
6.2 Návod na montáž bezpečnostného zariadenia 23
6.3 Návody na používanie bezpečnostného zariadenia 24
6.4 Návody na údržbu 24
7 Overovanie a skúšobné metódy 24
7.1 Všeobecne 24
7.2 Skúšobná vzorka 24
7.2.1 Prednostné skúšobné vzorky 25
7.3 Skúšobné podmienky 25
7.3.1 Skúšobné prostredie 26
7.4 Skúšky v okolitom prostredí 26
7.4.1 Všeobecne 26
7.4.2 Rozsah teploty 26
7.4.3 Vlhkosť 26
7.4.4 Elektromagnetická kompatibilita 27
7.4.5 Vibrácie 27
7.4.6 Dodávka energie 27
7.5 Elektrické zariadenie 27
7.6 Kryty na elektrické zariadenie 27
7.7 Skúška funkčnosti 28
7.7.1 Snímacie funkcie a schopnosť detekcie 28
7.7.2 Čas reakcie 28
7.8 Nastavenie 28
7.9 Pripevnenie snímačov 28
7.10 Prevádzkové charakteristiky PSPE 29
7.11 Jednotlivé poruchy 29
7.12 Označenie 29
7.13 Informácie o montáži a používaní 29
Príloha A (normatívna) – Zoznam významných nebezpečenstiev 30
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkamismernice 98/37/ES" 31
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými
požiadavkamismernice 2006/42/ES" 32