Tlačiť

STN EN 1993-3-1/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-3-1/AC
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-1: Veže, stožiare a komíny. Veže a stožiare
Anglický názov: Eurocode 3. Design of steel structures. Part 3-1: Towers, masts and chimneys. Towers and masts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1430
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-3-1:2006/AC:2009
Vestník: 09/09
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto Časť 3.1 EN 1993 platí pre konštrukčný návrh priehradových veží a kotvených stožiarov a pre konštrukčný návrh tohto typu konštrukcií podopierajúcich prizmatické, valcovité alebo iné oblé prvky.